Energirådgivning

Som Enova-godkjent energirådgiver bistår vi boligeiere med energimerking og tiltaksvurdering av boliger og leiligheter.

Planer om å bygge på eller pusse opp?

Har du planer om å bygge på eller pusse opp, kan det være lønnsomt å benytte en energirådgiver i planleggingen. Enova gir støtte til alle boligeiere som benytter energirådgiver. En energirådgiver vil se på boligen og komme med anbefaling på hvilke tiltak som er mest lønnsomme for nettopp din bolig. Slike tiltak vil ofte være svært kostnadsbesparende i lengden, og øke verdien på boligen.

Enova gir også støtte til en rekke tiltak dersom det er benyttet energirådgiver i planleggingen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om energitiltak og hva energirådgiveren kan gjøre for deg.
Du kan også lese mer om energirådgivning og Enovas støtteordning på www.enova.no