Tilbygg til tømmerhytte

Trysilfjellet

Tilbygg i stavlaft i tilknytning til eksisterende tømmerhytte.
I tillegg har vi lagt nytt torvtak på den eksisterende hytten.

Til dette prosjektet har vi også utarbeidet tegninger og byggesøknad.