Tilbygg og ny takkonstruksjon til hytte

Trysilfjellet

På en eldre hytte laget vi en ny og forenklet takkonstruksjon i tillegg til et mindre tilbygg.
Vi etablerte også en ny utvendig pipe, samt platting og nytt terrasserekkverk.