Rehabilitering av bolighus

Rena

På en enebolig ved Rena har vi utført full utvendig rehabilitering i form av fjerning av eksisterende veggflis, etterisolering av veggen, ny vindsperre og kledning. Det ble lagt nytt tak på hele boligen og vi skiftet vinduer og dører. I tillegg har vi lagt nytt terrassegulv, laget skydd over varmepumpe og etterisolert loftet.

Vi pusset også opp et eldre bad og la gulvfliser i entréen.