Rehabilitering av 14 torvtak

Vikinggrenda Borettslag, Trysilfjellet

Her fikk vi jobben med å fjerne det gamle torvtaket, etablere bedre lufting, nytt undertak og legging av nytt torvtak. Dette skulle utføres på 14 leiligheter for et borettslag i Trysilfjellet, og ble utført sommeren 2014.

I tillegg har vi bygget nye plattinger og trapper ved inngangene til leilighetene.