Energioppgradering av kommunale bygg

Trysil og Åmot kommune

På oppdrag for Norsk Enøk og Energi AS har vi utført energitiltak på flere kommunale bygg i Trysil og Åmot. Dette dreide seg i hovedsak om etterisolering av en rekke loft og utskifting av dører og vinduer til mer energisparende løsninger.